• Welcome to Christian Forums
 1. Welcome to Christian Forums, a forum to discuss Christianity in a friendly surrounding.

  Your voice is missing! You will need to register to be able to join in fellowship with Christians all over the world.

  We hope to see you as a part of our community soon and God Bless!

 2. The forums in the Christian Congregations category are now open only to Christian members. Please review our current Faith Groups list for information on which faith groups are considered to be Christian faiths. Christian members please remember to read the Statement of Purpose threads for each forum within Christian Congregations before posting in the forum.
 3. Please note there is a new rule regarding the posting of videos. It reads, "Post a summary of the videos you post . An exception can be made for music videos.". Unless you are simply sharing music, please post a summary, or the gist, of the video you wish to share.
 4. There have been some changes in the Life Stages section involving the following forums: Roaring 20s, Terrific Thirties, Fabulous Forties, and Golden Eagles. They are changed to Gen Z, Millennials, Gen X, and Golden Eagles will have a slight change.
 5. CF Staff, Angels and Ambassadors; ask that you join us in praying for the world in this difficult time, asking our Holy Father to stop the spread of the virus, and for healing of all affected.

Featured The end is come, the end is come

Discussion in 'Eschatology - Endtimes & Prophecy Forum' started by James Honigman, Jun 26, 2017.

 1. beebert

  beebert Member

  140
  +44
  Christian
  Private
  [bless and do not curse][bless and do not curse][bless and do not curse]...
   
 2. keras

  keras Writer of studies on Bible prophecy

  +1,932
  New Zealand
  Pentecostal
  Married
  What is your problem in believing what the Bible does actually tell us?
  Are we always 'to be in the dark' about what God has planned?
   
 3. beebert

  beebert Member

  140
  +44
  Christian
  Private
  The bible doesn't tell us the earth is 6000 years old if that is what you mean. Nor does it say that Christ WILL return in the year 2030. That is mere speculation.
   
 4. keras

  keras Writer of studies on Bible prophecy

  +1,932
  New Zealand
  Pentecostal
  Married
  The earth is in fact, millions of years old. It is mankind, given a soul, that is now nearly 6000 years old.
  The amazing and provable fact is that there was 2000 years from Adam to Abraham, then another 2000 years till Jesus and now 1987 years since Jesus. Is that not significant?
  To discount this, calling it speculation, shows your lack of Bible knowledge and understanding of what God has planned for His people.
   
 5. Marilyn C

  Marilyn C Newbie Supporter

  +375
  Christian
  Married
  Hi James,

  I agree with you concerning the `fig tree` generation. we know that it `put forth leaves` (as other nations did - Luke 21: 29). This refers to nationhood - 1948. So this generation will not pass away till...& we still see this generation today. However by 2028 they would be 80 and certainly passing away.

  Thus I believe, with other scriptures, that the time is near.

  Good topic, bro. Marilyn.
   
 6. beebert

  beebert Member

  140
  +44
  Christian
  Private
  [quote = "Keras, post: 71477421, medlems: 324.545"] Jorden är i själva verket miljontals år gamla. Det är mänskligheten, ges en själ, som nu är nästan 6000 år gammal.
  Den fantastiska och bevisbara faktum är att det fanns 2000 år från Adam till Abraham, sedan en annan 2000 år To Jesus och nu 1987 år sedan Jesus. Är det inte viktigt?
  Att diskontera detta, kalla det spekulation, visar din brist på Bibelns kunskap och förståelse för vad Gud har planerat för sitt folk. [/ Quote]
  Nej det visar snarare din brist på förståelse. Vanligtvis även en icke-kristen vet något om jorden, himlen, och andra delar av världen, om rörelse och bana av stjärnorna och även deras storlek och relativa positioner, om förutsägbara förmörkelser av solen och månen, cykler åren och årstiderna, om vilka typer av djur, buskar, stenar, och så vidare, och denna kunskap han håller till som vissa av förnuft och erfarenhet. Nu är det en skamlig och farlig sak för en otrogen att höra en kristen, förmodligen ger innebörden av den Heliga Skrift, pratar strunt om dessa frågor; och vi bör ta alla medel för att förhindra en sådan pinsam situation, där människor dyker upp stora okunnighet i en kristen och skratta att förakta. Skammen är inte så mycket att en okunnig person är förlöjligade, men att människor utanför hushållet trons tror våra heliga skribenter höll sådana yttranden, och i den stora förlusten av dem för vars frälsning vi sliter, är författarna av vår Skriften kritis och avvisas som olärda män. Om de hittar en kristen fel på ett område som de själva känner väl och höra honom behålla sin dåraktiga åsikter om våra böcker, hur de kommer att tro dessa böcker i frågor som rör dödas uppståndelse, hopp om evigt liv, och himmelriket, när de tror att deras sidor är fulla av osanningar om fakta som de själva har lärt sig av erfarenhet och förnuftets ljus? Vårdslös och inkompetenta uttolkare av den Heliga Skrift få outsägligt besvär och sorg på sina klokare bröder när de fångas i en av sina busiga falska åsikter och vidtas för att uppgiften av dem som inte är bundna av myndigheten i våra heliga böcker. Ty då, att försvara sina ytterst dumma och självklart osanna påståenden, kommer de att försöka att uppmana Heliga Skrift för bevis och även recitera från minnet många ställen som de tror stödja deras ställning, trots att de förstår inte heller vad de säger eller de saker om vilka de gör påstående.

  Bevisa för mig att mänskligheten är 6000 år old, that Abraham lived exactly 2000 after Adam and before Christ. Also; do you believe dinosaurs existed before human beings? Did animals die before the fall?
   
 7. keras

  keras Writer of studies on Bible prophecy

  +1,932
  New Zealand
  Pentecostal
  Married
  I have as much chance of changing your beliefs as having dinosaur steak for dinner.
  However I object to your rejection of the provable truths of the time periods as given in our Bibles adding to exactly 2000 years Adam to Abraham, then to Jesus, now almost to the Return. Obviously this truth is not to your liking; tough!
   
 8. beebert

  beebert Member

  140
  +44
  Christian
  Private
  Hmm... We will have to agree to disagree I guess, unless you provide me with that proof. If you do, perhaps I am ready to change my mind! Why did Paul and the likes believe that they would live and witness Christ's return? Paul obviously believed that he wouldn't die before Christ had returned. I don't really see the point with speculating about Christ's return. All who have done it so far have been wrong. Christ said himself that it wasn't for us to know or ask when.
   
  Last edited: Jul 8, 2017
 9. keras

  keras Writer of studies on Bible prophecy

  +1,932
  New Zealand
  Pentecostal
  Married
  The event that we cannot know when it will happen, is the Lords terrible Day of wrath, the next prophesied event to happen. Several years later, the Return of Jesus for His Millennium reign, will be known to the day, as it will be exactly 1260 days after the Temple is desecrated.
  I have posted the timeline below twice before, no one can refute it.
  7000 years from the Creation to the Completion of Mankind:

  Genesis 1:27 Adam was created in 3970.5 BCE

  Gen 5:3 Seth +130, Gen 5:6 Enoch +105, Gen 5:9 Kenan +90, Gen 5:12 Mahalalel +70, Gen 5:15 Jared +65, Gen 5:18 Enoch +162, Gen 5:21 Methuselah +65, Gen 5:25 Lamech +187, Gen 5:28 Noah+182, Gen 6:7 The Flood came when Noah was +600, Gen 11:10
  Our year 2314.5 BCE

  Arpachshad +2 - born to Shem after the flood. Gen 11:12 Selah +35, Gen 11:14 Heber +30, Gen 11:16 Peleg +34, Gen 11:18 Reu +30, Gen 11:20 Serug +32, Gen 11:22 Nahor +30 , Gen 11:24 Terah +29, Gen 11:26 Abram +70, Abram was +52 when God called him and they left Ur. Our year 1970.5 BCE He lived in Haran for 23 years, then went to Canaan at age 75. Genesis 12:4
  Total years so far = 2000


  Gen 17:1, Abraham was 99 when the Covenant was made with God. +47 Genesis 17:1-8

  Galatians 3:17 Paul states that the Law was given +430 after the Covenant. Total years elapsed until the Exodus – 2477, in our year 1493.5 BCE. [Many ancient records say Comet Typhon passed close the earth at that time. It was the cause of many of the disasters in Egypt.]

  1 Kings 6:1 The Temple construction starts, in the 4th year of King Solomon +480 since the Torah was given at the Exodus.. 1 Kings 11:42 Solomon 40 minus 4 = +36, 1 Kings 14:21 Rehoboam +17, 1 Kings 15:2 Abijah +3, 2 Chron 16:13 Asa +41, 1 Kings 22:42 Jehoshaphat +25, 2 Kings 8:17 Jehoram +8, 2 Kings 8:26 Ahaziah +1, 2 Kings 11:1-3 Athaliah +6, 2 Kings 12:1-3 Joash +40, 2 Kings 14:1-2 Amaziah +29, 2 Kings 15:1-2 Azariah +52, 2 Kings 15:32 Jotham +16, 2 Kings 16:1-2 Ahaz +16, 2 Kings 18:1-2 Hezekiah +29, 2 Kings 21:1 Manasseh +55, 2 Kings 21:19 Amon +2, 2 Kings 22:1-2 Josiah +31, 2 Kings 22:31 Jehoahaz +3mths, 2 Kings 23:31 Jehoiakim +11, 2 Kings 24:8 Jehoichin +3mths, 2 Kings 24:18 Zedekiah +11, who ruled until the Babylonian captivity in our year 586 BCE.
  Total elapsed years to the first exile of Judah = 3386.5

  586 BCE + 613.5 years + 2 comes to 29.5 CE, the date of Jesus’ baptism. Luke 3:1 Plus 2 to include the total number of elapsed years, as our calendar system counts years from their commencement.

  3386.5 + 613.5 = 4000 years.

  January 2017 CE - 29.5 CE = 1987.5 years since the commencement of Jesus’ Ministry.

  1987.5 + 4000 = 5987.5 years, is where we are now. 5987.5 + 12.5 = 6000 years

  2017 CE + 12.5 = 2029.5 CE Exactly 2000 years to the end of the present Church age. 4000 since Abraham, 6000 since Adam, next comes the 1000 year reign of Jesus.

  7000 years is God’s decreed time for mankind.
  Those who have been found worthy will go into eternity with God. Revelation 22:1-5
   
 10. beebert

  beebert Member

  140
  +44
  Christian
  Private
  It must feel comforting for you to have figured all this out. What a great relief! Will you be found worthy for eternity? Where in the bible though does it say all this? I am sorry, but I think you are way too much up in your head. Who knows, perhaps Jesus will return 2029.5 CE. But no, it doesn't say that in scripture. It doesn't work that way. Do you really think you know the mind of God?
  You can speculate that such might be the case, but to say so definitely would be the sign of stupidity. Sorry. And I for one don't think such is the case - there is nothing in the Bible to showcase this except your own reading in to the text. It is fascinating that you think you have figured this out but the whole history of christianity before you haven't understood this. Why didn't the apostles understand this but rather thought Christ would return when they lived(yes, it is obvious they thought that first, just read Paul)? Why didn't any one of Irenaeus, Origen, Gregory of Nyssa, John Chrysostom, Basil the Great, Augustine, Issac of Nineve, Thomas Aquinas, Martin Luther, John Calvin and ALL others figure this out? What will you do if Christ hasn't returned when the year of 2030 is over? Come up with a new theory? This that you are doing looks and sounds like superstition. You should focus on faith.
   
  Last edited: Jul 8, 2017
 11. keras

  keras Writer of studies on Bible prophecy

  +1,932
  New Zealand
  Pentecostal
  Married
  Firstly; I use Bible figures as given, look them up for yourself. The historical dates are verifiable dates.
  The reason that the ECF's, Newton, Bishop Ussher, etc, couldn't figure it out is told us in Daniel 12:8-10. Only now; in the last days, is it possible to understand the prophesies about the end times.

  Your attack on my integrity and scholarship is typical of those who get into a blue funk at the thought that they might have to experience the hard times ahead. Tough!
   
 12. beebert

  beebert Member

  140
  +44
  Christian
  Private
  Did you just condemn me to hell? Did you think that sadistic thought in your head or not? Be honest. I am not stupid.
   
 13. keras

  keras Writer of studies on Bible prophecy

  +1,932
  New Zealand
  Pentecostal
  Married
  I pray that we will meet, as true Christians in the holy Land and I will invite you to sit under my fig tree and have a glass of wine from my vines. Zechariah 3:10
   
 14. beebert

  beebert Member

  140
  +44
  Christian
  Private
  Thank you. I will pray for that too. Let us leave it at that. And I apologize.
   
Loading...