• Welcome to Christian Forums
 1. Welcome to Christian Forums, a forum to discuss Christianity in a friendly surrounding.

  Your voice is missing! You will need to register to be able to join in fellowship with Christians all over the world.

  We hope to see you as a part of our community soon and God Bless!

Al Masihi
Last Activity:
Jan 18, 2019 at 1:12 AM
Joined:
Dec 1, 2017
Messages:
3,883
Trophy Points:
113
Featured Threads:
7
Positive Ratings:
1,406

Post Ratings

Received: Given:
Like 439 145
Prayers 67 31
Agree 506 176
Funny 24 7
Winner 130 31
Informative 154 2
Friendly 48 0
Useful 25 1
Optimistic 13 0
Gender:
Male
Birthday:
Feb 14, 2001 (Age: 17)
Region or City:
Riyadh

Al Masihi

Well-Known Member, Male, 17, from Riyadh

Supporter
Al Masihi was last seen:
Jan 18, 2019 at 1:12 AM
 • There are no messages on Al Masihi's profile yet.
 • Loading...
 • Loading...
 • About

  Gender:
  Male
  Birthday:
  Feb 14, 2001 (Age: 17)
  Region or City:
  Riyadh
  Country:
  Saudi Arabia
  Faith:
  Melkite Catholic
  Marital Status:
  Private

  Signature

  John 8:12:
  Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

  ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܡܢ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܠܐ ܢܗܠܟ ܒܚܫܘܟܐ ܐܠܐ ܢܫܟܚ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܕܚܝܐ
 • Loading...
 • Loading...